Quy hoạch, xây dựng

Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch TP thời kỳ 2021 - 2030

Thứ sáu, 18/9/2020 | 14:41 GMT+7
Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định dự toán Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại Điều 40, Luật Đầu tư 2019 và các quy định của pháp luật có liên quan; lãnh đạo Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để ban hành các văn bản của Hội đồng.

UBND TP Hà Nội  vừa ban hành Quyết định số 4107/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm đinh dự toán kinh phí xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch và tổ chức lập Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định dự toán Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại Điều 40, Luật Đầu tư 2019 và các quy định của pháp luật có liên quan; lãnh đạo Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để ban hành các văn bản của Hội đồng.

Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, Hội đồng thẩm định dự toán kinh phí xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch và tổ chức lập Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Hội đồng làm việc theo hình thức tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc lấy ý kiến thẩm định bằng phiếu thẩm định. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Hội đồng, bảo đảm các điều kiện làm việc của Hội đồng.

Thu Uyên