Quy hoạch, xây dựng

Thống nhất thành lập thành phố Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp)

Thứ sáu, 18/9/2020 | 15:15 GMT+7
Sáng nay (18/9), tại phiên họp thứ 48, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Việc thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, là tâm nguyện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng thời, góp phần giải quyết những khó khăn, bất cập trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng tài nguyên đất và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, tính đến ngày 31/12/2019, tỉnh Đồng Tháp có tổng diện tích tự nhiên là 3.383,85 km2; quy mô dân số 1.693.313 người; có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm: 2  thành phố, 1 thị xã, 9 huyện và 143 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: 9 thị trấn, 17 phường và 117 xã.

Thị xã Hồng Ngự có 121,84 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 100.610 người; có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 3 phường và 4 xã. Trong đó, có 2 xã dự kiến thành lập 2 phường là xã An Bình A có 27,03 km2 diện tích tự nhiên; quy mô dân số 14.379 người và xã An Bình B có 19,08 km2 diện tích tự nhiên; quy mô dân số 7.352 người. Đây cũng là cơ sở cho việc thành lập thành phố Hồng Ngự.

Hoàng Thu