Hợp tác, chuyển giao công nghệ để nâng cao giá trị khoáng sản của Việt Nam

Thứ sáu, 8/3/2024 | 22:15 GMT+7
Ngày 8/3, tại Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với ông Ian Jeffrey Gandel, Chủ tịch Tập đoàn ASM (2000) và ông Oliver Kleinhempel, Chủ tịch Tập đoàn EQ Resources (2005). Đây là lãnh đạo hai tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản của Australia.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo hai tập đoàn bày tỏ sự quan tâm, tìm hiểu về định hướng thu hút đầu tư, cơ hội hợp tác phát triển chuỗi cung ứng một số loại khoáng sản tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phát triển công nghiệp khoáng sản là một nhiệm vụ chiến lược, đòi hỏi nguồn lực và công nghệ hiện đại để phát huy tiềm năng sẵn có. Các dự án khoáng sản cần triển khai theo hướng công nghệ cao, khai thác, chế biến sâu, không bán quặng thô, tăng cường hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, nâng cao giá trị khoáng sản, đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bảo vệ môi trường, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ian Jeffrey Gandel, Chủ tịch Tập đoàn ASM. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Oliver Kleinhempel, Chủ tịch Tập đoàn EQ Resources. (Ảnh: VGP)

Lãnh đạo hai tập đoàn khoáng sản của Australia khẳng định sẽ triển khai các dự án tại Việt Nam theo hướng Thủ tướng trao đổi. Hai tập đoàn cũng đánh giá cao thông điệp của Thủ tướng về lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa các bên trong quá trình đầu tư.

Thủ tướng đề nghị hai tập đoàn kết nối, hợp tác với các đối tác Việt Nam, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai những dự án cụ thể theo quy định của pháp luật. Chính phủ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.

An Vinh (t/h)