Quy hoạch, xây dựng

Kiện toàn Hội đồng thẩm định 5 quy hoạch ngành giao thông vận tải

Thứ năm, 27/5/2021 | 10:44 GMT+7
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành trở thành Chủ tịch Hội đồng thẩm định 5 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 777/QĐ-TTg ngày 26/05/2021 về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định 5 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định nêu, việc kiện toàn Hội đồng thẩm định 5 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng thẩm định thay ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 2036/QĐ-TTg ngày 10/12/2020; Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 15/12/2020; Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 15/12/2020; Quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 15/12/2020 và Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 29/12/2020.

Thủ tướng có quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định 5 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

5 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm: Quy hoạch mạng lưới đường bộ; Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam; Quy hoạch mạng lưới đường sắt.

Đức Dũng