Đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế dành cho EVNHANOI

Thứ tư, 10/6/2020 | 11:02 GMT+7
Tổ chức xếp hạng Fitch, Ngân hàng Thế giới (World Bank) và nhóm tư vấn Mizuho vừa có buổi họp trực tuyến với Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI). Buổi họp nhằm xếp hạng tín nhiệm quốc tế dành cho EVNHANOI.

Fitch là một tổ chức xếp hạng tín dụng lớn có trụ sở tại New York (Mỹ) và London (Anh). 

Tại buổi họp trực tuyến, đại diện EVNHANOI đã khái quát toàn cảnh về ngành điện cũng như EVNHANOI trong ngành điện Việt Nam, giới thiệu tổng quan về Tổng công ty, mối liên hệ chặt chẽ và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ cũng như từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổng quan về tài sản cũng như tình hình tài chính của Tổng công ty… 

Họp trực tuyến về xếp hạng tín nhiệm quốc tế dành cho EVNHANOI

Nhóm tư vấn Mizuho đã đặt câu hỏi trực tiếp và cùng EVNHANOI phân tích nhiều vấn đề như chiến lược phát triển của EVNHANOI, những thách thức của ngành điện, tình hình phát triển thị trường điện…

EVNHANOI phục vụ hơn 2 triệu khách hàng trên địa bàn Thủ đô với dân số 7,5 triệu người, chiếm 8% tổng dân số cả nước. EVNHANOI có lịch sử lâu dài với tổng tài sản khoảng 1,2 tỷ USD và gần 8.000 cán bộ công nhân viên. Việc đạt được xếp hạng tín nhiệm quốc tế là một bước quan trọng để Tổng công ty hướng tới việc tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn để tài trợ cho các dự án trong tương lai. 

Xếp hạng tín nhiệm quốc tế sẽ giúp EVNHANOI mở rộng nguồn tài trợ bằng cách tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Điều đó cũng sẽ giúp Tổng công ty tối ưu hóa cấu trúc vốn để phù hợp với bản chất của tài sản nhờ việc thị trường vốn nợ quốc tế sẽ cho phép phát hành trái phiếu dài hạn so với các khoản nợ hiện tại với thời hạn ngắn hơn được huy động từ các ngân hàng.

Tiến Đạt