Quy hoạch, xây dựng

Lạng Sơn kiến nghị chọn lại nhà đầu tư cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Thứ ba, 9/8/2022 | 09:05 GMT+7
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện thủ tục triển khai dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án BOT tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Trước đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất Thủ tướng 2 phương án đầu tư dự án thành phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Dự án sẽ đầu tư xây dựng quy mô 4 làn hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m, chiều dài 43 km, tổng mức đầu tư 8.790 tỷ đồng (nhà đầu tư 1.750 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1.000 tỷ đồng, ngân sách trung ương hỗ trợ 2.160 tỷ đồng, vốn vay thương mại 3.400 tỷ đồng).

Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án BOT tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện thủ tục triển khai dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Cụ thể, UBND tỉnh Lạng Sơn trong vai trò cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kiến nghị Thủ tướng đồng ý cho tách dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) ra khỏi dự án đầu tư tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc lập để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành và giao UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục là cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tổ chức thực hiện dự án sau khi tách.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lạng Sơn còn kiến nghị giao tỉnh và các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án của dự án thành phần 2 hoàn thiện các thủ tục chấm dứt phụ lục hợp đồng và tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng theo quy định hiện hành.

Theo ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nếu tách sự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc lập sẽ đảo đảm tuân thủ đúng Luật PPP và quy định pháp luật liên quan, đồng thời tạo sự rõ ràng, minh bạch, thuận lợi nhất cho các bên trong quá trình thực hiện; tạo sự độc lập với dự án thành phần 1 đã triển khai xong và đã phê duyệt cơ chế tài chính riêng, đảm bảo đủ điều kiện, căn cứ pháp lý để giải quyết các vướng mắc với nhà đầu tư dự án thành phần 1 (đã thực hiện một số công việc thuộc dự án thành phần 2 trước khi dự án bị dừng).

Thủy Quỳnh (t/h)