Quy hoạch, xây dựng

Phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà

Thứ hai, 8/8/2022 | 13:23 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa ký ban hành Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là thuộc địa giới hành chính các huyện, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 575.459,55ha. Theo quy hoạch, đây sẽ là vùng sản xuất năng lượng điện, vùng kinh tế nông, lâm, thủy sản hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến sâu, vùng du lịch khám phá và nghỉ dưỡng mới lạ, sáng tạo hấp dẫn của miền Bắc. Cũng là vùng bảo tồn và dự trữ đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai quan trọng hàng đầu của Bắc Bộ gắn với thượng nguồn sông Đà, có vị thế quan trọng về chính trị, an ninh quốc phòng.

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Về quy mô dân số, dự kiến đến năm 2030, toàn vùng có khoảng 488.311 người (tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2021 – 2030 là khoảng 1,13%) đến năm 2050 toàn vùng khoảng 602.910 người với tốc độ tăng dân số trung bình khoảng 1,06%; dự báo diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2025 khoảng 1.460ha, bình quân 295,2m2/người; dự báo diện tích đất xây dựng khu dân cư nông thôn giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 4.351ha, bình quân 105m2/người, giai đoạn 2031 – 2050 bình quân khoảng 119m2/người; dự báo quy mô đất xây dựng cụm công nghiệp đến năm 2030, phát triển khoảng 257ha, đến 2050 là 382ha; dự báo quy mô lượng khách du lịch đến năm 2030 là 3.500.000 người, đến năm 2050 là 7.000.000 người.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ được duyệt để chuyển giao cho các cơ quan quản lý cấp tỉnh, cấp huyện quản lý và dự trữ, đồng thời tổ chức công bố công khai đồ án theo quy định. UBND các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Mộc Châu, Vân Hồ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan quản lý quy hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt. 

Khánh Nam