Năng lượng mặt trời

Ninh Thuận: Giá trị sản xuất điện từ năng lượng mặt trời ở Thuận Nam đạt 1.865 triệu kWh

Thứ tư, 22/12/2021 | 23:56 GMT+7
Trong bối cảnh dịch bênh covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, cùng với những lĩnh vực kinh tế khác, sản xuất điện từ năng lượng mặt trời ở Thuận Nam đạt 1.865 triệu kWh, chiếm đến 29,17% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước đạt 87 tỷ đồng, vượt 4% dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người 38 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 1,3% so với năm 2020. Hầu hết các lĩnh vực thế mạnh của huyện đều duy trì và tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng toàn huyện 2021 đạt 8.222 tỷ đồng; trong đó, giá trị sản xuất khu vực kinh tế cá thể ước đạt 291 tỷ đồng, tăng hơn 30% so cùng kỳ; số lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu cũng đều tăng so cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh phát triển các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, thế mạnh, huyện cũng chủ động trong triển khai chuẩn bị đầu tư các dự án, công trình theo Luật Đầu tư công; xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đảm bảo theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Toàn huyện duy trì 4 xã đã đạt chuẩn NTM và phấn đấu xây dựng NTM nâng cao; xã Phước Minh hoàn thành 19/19 tiêu chí; Phước Dinh đạt 15/19 tiêu chí; Nhị Hà đạt 17/19 tiêu chí; bình quân các xã ước đạt 17,37 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,52%.

Lĩnh vực giáo dục có nhiều đổi mới. Toàn huyện thực hiện chương trình giáo dục kết hợp cả hai hình thức học trực tiếp và học trực tuyến nên đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 và nửa đầu năm học 2021-2022 theo đúng kế hoạch. Qua đó, chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì ổn định, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học đảm bảo an toàn và hiệu quả. Đánh giá cuối năm 2021, huyện Thuận Nam duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1, tiểu học mức độ 2, mầm non cho trẻ 5 tuổi và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; toàn huyện có 13/27 trường đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quân sự - quốc phòng được bảo đảm; an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, đồng thời cụ thể hóa thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện. Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2022 thu nhập bình quân đầu người/năm của huyện đạt 38,5 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 80 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,2-1,5%; có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã NTM nâng cao. Đồng thời, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân huyện nhà nêu cao quyết tâm chính trị xây dựng Thuận Nam trở thành huyện trọng điểm công nghiệp phía Nam của tỉnh.

PV