Năng lượng gió

Quảng Trị: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện gió Hướng Linh 3

Thứ hai, 14/3/2022 | 10:32 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3.

Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 lần đầu được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương cho Công ty CP điện gió Hướng Linh 3 làm chủ đầu tư theo quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 9/4/2019.

Dự án có tổng công suất là 30MW, thiết kế gồm 9 tuabin gió, mỗi tuabin gió từ 3,3 đến 3,465 MW. Điện lượng trung bình khoảng 123.329.000 kMW/năm. Dự án được thực hiện tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa trên diện tích 8ha (không kể đất sử dụng cho các móng trụ đường dây đấu nối với lưới điện quốc gia, diện tích đất tạm thời phục vụ thi công). Tổng số vốn đầu tư hơn 1.530 tỷ đồng.

Theo tiến độ dự án trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2019, lập thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công. Tháng 12/2020 sẽ hiệu chỉnh và đấu nối và phát điện.

Mới đây, ngày 10/3/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định số 756/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty CP điện gió Hướng Linh 3 điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án. 

Ở lần chấp thuận điều chỉnh này, diện tích đất sử dụng được điều chỉnh từ phương án ban đầu là 8ha lên 9,02ha (bao gồm tất cả các hang mục của dự án, không kể diện tích đất tạm thời phục vụ thi công). Tiến độ thực hiện: từ tháng 9/2022 đến hết tháng 10/2022 thì thí nghiệm, hiệu chỉnh, đấu nối và phát điện.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Công ty CP điện gió Hướng Linh 3 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và những nội dung được quy định tại quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật liên quan; cung cấp các văn bản, thông tin liên quan đến nội kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, công ty cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, lập hồ sơ thuê đất các hạng mục còn lại; chỉ được triển khai dự án trên thực địa sau khi hoàn thành các thủ tục đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng... theo đúng quy định; rà soát báo cáo đánh giá tác đông môi trường để bổ sung nội dung di dời các hộ dân trên diện tích mới bổ sung...

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ và các nội dung đã cam kết điều chỉnh.

Các Sở, ban, ngành liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư đối với dự án.

UBND huyện Hướng Hóa chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các bên liên quan thực hiện quản lý, nắm bắt tình hình và đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ đã được điều chỉnh.

Cẩm Hạnh