Cuộc sống và pháp luật

Quy định về việc đóng bảo hiểm y tế đối với người nghỉ không lương

Thứ năm, 28/10/2021 | 21:28 GMT+7
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua, có không ít những lao động bị buộc phải nghỉ việc không lương. Chính vì vậy, việc đóng bảo hiểm y tế cũng bị gián đoạn. Vậy, trong trường hợp như vậy, người lao động cần phải đến đâu và phải làm những thủ tục gì để tiếp tục duy trì bảo hiểm y tế?

Ảnh minh họa

Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13, hàng tháng, người sử dụng lao động đóng BHYT cho người lao động và trích tiền đóng BHYT từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ BHYT. Vì vậy, trường hợp người lao động  thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương thì không có căn cứ để đóng BHYT.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dẫn đến một số doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động nghỉ việc không hưởng lương, nhưng pháp luật về BHYT hiện hành không có quy định về việc đóng, hưởng BHYT.
Theo đó, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2288/CSYT ngày 30/7/2021 về việc đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Chính phủ gửi Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn tham gia BHYT đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Khi cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, BHXH sẽ hướng dẫn thực hiện chung.

PV