Cuộc sống và pháp luật

Cách tính thuế đất chung cư như thế nào?

Chủ nhật, 7/11/2021 | 23:21 GMT+7
Khi sở hữu một căn chung cư, chắc hẳn nhiều người ngỡ ngàng khi nói đến thuế đất. Vậy thuế đất chung cư được tính như thế nào?

Đất chung cư được tính thuế theo đất phi nông nghiệp

Khi sở hữu nhà chung cư, người dân phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010, đất ở tại nông thôn, đô thị thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Đồng thời, Điểm b Khoản 2 Điều 6 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 cũng quy định:

"Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư, bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng".

Hệ số phân bổ được xác định bằng diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư chia cho tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hầm được cộng vào diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tính hệ số phân bổ.

Như vậy, ở nhà chung cư vẫn phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo đó tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với nhà chung cư sẽ được tính bằng công thức sau: Diện tích đất tính thuế x giá của 1m2 đất x 0,03%.

Số thuế phát sinh = Diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân x hệ số phân bổ x giá của 1m2 đất tương ứng x thuế suất.

Tính hệ số phân bổ = diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư/tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

PV