Cuộc sống và pháp luật

Cách phân biệt lô đất và thửa đất

Thứ hai, 11/10/2021 | 13:42 GMT+7
Lô đất và thửa đất vốn là hai khái niệm khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, mua đất không ít người vẫn nhầm lẫn giữa hai khái niệm này.

Lô đất và thửa đất có những quy định cũng như quyền lợi riêng

Theo đó, thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ (theo Khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai 2013).

Lô đất bao gồm một hoặc nhiều thửa đất liền kề có chức năng sử dụng đất giống nhau được giới hạn bởi các tuyến đường giao thông, các đường ranh giới tự nhiên hoặc nhân tạo khác (theo Thông tư 01/2021/TT-BXD).

Thửa đất xác định bằng ranh giới trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

Lô đất xác định bằng các tuyến đường giao thông, đường ranh giới tự nhiên hoặc nhân tạo khác.

Thửa đất thể hiện tại trang 2 của giấy chứng nhận (sổ hồng, sổ đỏ).

Lô đất không thể hiện trong giấy chứng nhận.

Thửa đất: Pháp luật đất đai.

Lô đất: Pháp luật về xây dựng.

Theo Khoản 1 Điều 98 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận cho cả lô đất (trường hợp có nhiều thửa đất) với điều kiện lô đất đó gồm nhiều thửa đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn mà người sử dụng đất đó có yêu cầu.

PV