Quy hoạch, xây dựng

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ hai, 11/7/2022 | 15:27 GMT+7
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã vừa thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 11/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 13. Ngay sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, với 100% ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết. (Ảnh: quochoi.vn)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về nguyên tắc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa 2 vụ trở lên tăng thêm so Nghị quyết 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ để kịp thời triển khai dự án đúng tiến độ.

Theo đó, diện tích rừng được quyết định chủ trương chuyển đổi là 1.054,63ha, bao gồm: 111,84ha rừng phòng hộ; 4,45ha rừng đặc dụng; 802,91ha rừng sản xuất; 135,43ha rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Diện tích đất lâm nghiệp được quyết định chủ trương chuyển đổi là 1.863,94ha, bao gồm: đất rừng phòng hộ 138,10ha, đất rừng đặc dụng 4,61ha, đất rừng sản xuất 1.721,23 ha.

Diện tích đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên được quyết định chủ trương chuyển đổi là 1.537,23ha.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ tư theo đúng quy định và thẩm quyền.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng nếu có phát sinh trong quá trình thực hiện dự án thì thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Chính phủ phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát diện tích rừng, đất rừng, đất trồng lúa 2 vụ trở lên, bảo đảm tối ưu diện tích đất chuyển đổi, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu này. Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh có dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện làm căn cứ giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; thống kê, kiểm đếm chính xác các loại đất, diện tích đất, loại rừng, giám sát không để các đối tượng lợi dụng trục lợi, khai thác lâm sản ngoài phạm vi cho phép.

PV