Quy hoạch, xây dựng

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Thứ tư, 29/6/2022 | 17:26 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 788/QĐ-TTg ngày 29/6/2022 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật về quy hoạch liên quan đến việc thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về thành phần Hội đồng: Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Thành viên Hội đồng bao gồm lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, một số tỉnh, thành phố trung ương có biển và các chuyên gia về quy hoạch, biển, hải đảo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Hội đồng.

Quyết định 788/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ tướng vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia. (Ảnh minh họa)

Cũng trong ngày 29/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 787/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. 31 thành viên Hội đồng bao gồm lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và các chuyên gia về quy hoạch, biển, hải đảo.

Theo quyết định, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đức Dũng