Quy hoạch, xây dựng

Đẩy mạnh liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa

Thứ tư, 6/7/2022 | 16:07 GMT+7
Theo công văn số 4215/VPCP-KTTH, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất các nội dung liên quan đến điều phối, liên kết vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa vào quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng kinh tế - xã hội Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan để hoàn chỉnh Đề án và phê duyệt theo quy định nhằm triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến thẩm quyền của địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 271/TB-VPCP ngày 3/8/2020.

Phó Thủ tướng lưu ý trong quá trình lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp luật về quy hoạch, hai tỉnh bám sát định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian phát triển ngành quốc gia trên địa bàn và định hướng phát triển của từng địa phương để đề xuất định hướng liên kết tiểu vùng cho phù hợp.

Ảnh minh họa

Tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng đề án chung về "Cơ chế, chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa" gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án này được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại hội nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên tổ chức vào giữa năm 2020. Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa sớm xây dựng đề án dựa trên nguồn lực thực tế, tiềm năng, thế mạnh của hai tỉnh, đưa ra các cơ chế, chính sách liên kết vùng nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Khi đề án này được triển khai thì hạ tầng giao thông, cảng biển sẽ được nâng cấp, hoàn thiện, khu vực Nam Phú Yên và Bắc Khánh Hòa sẽ trở thành vùng kinh tế tổng hợp, đóng vai trò động lực cho cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với tiềm năng lớn về phát triển kinh tế biển. Từ đó, tạo điều kiện thúc đẩy các ngành công nghiệp và dịch vụ. Trong đó, sẽ chú trọng đến việc phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn mang tầm cỡ khu vực và quốc tế, góp phần tạo việc làm, nâng cao mức sống, trình độ dân trí của hai tỉnh và cả khu vực.

Ngoài ra, khi đề án này được triển khai, tỉnh Phú Yên sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất - kinh doanh vào khu kinh tế Nam Phú Yên trong giai đoạn 2021 - 2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên dự kiến số dự án sẽ đăng ký vào đây từ 30 - 50 dự án; đến năm 2025, xuất khẩu sẽ đạt 370 triệu USD, doanh thu khoảng 40.000 tỉ đồng, nộp ngân sách ở tỉnh này khoảng 800 tỉ đồng, thu hút 11.000 lao động.

Trong khi đó, dự kiến sau liên kết, khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) sẽ thu hút tối thiểu 150.000 tỉ đồng vốn đăng ký đầu tư mới giai đoạn 2021 - 2025, vốn giải ngân đạt từ 75.000 tỉ đồng trở lên. Từ đó, tỉ lệ đóng góp vào ngân sách tỉnh của khu kinh tế này chiếm từ 30 - 40%, giá trị công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 40% của tỉnh, giải quyết việc làm ổn định cho 10.000 lao động. 

Khánh Nam