Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ các dự án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong

Thứ sáu, 18/3/2022 | 14:15 GMT+7
Ngày 18/3, tại Khánh Hòa, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) khai trương đồng hồ đếm ngược thời gian cụm dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1.

Cụm các dự án lưới điện truyền tải giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong gồm: trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối; đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân; đường dây 500kV đấu nối trạm biến áp 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV Vân Phong – nhiệt điện Vĩnh Tân. 

Các công trình đang được EVNNPT, CPMB và các nhà thầu thi công xây lắp, đơn vị tư vấn cùng những đơn vị liên quan tập trung tổ chức điều hành công trường, huy động tất cả các nguồn lực, tranh thủ thời gian, thời tiết để đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ thi công và quyết tâm hoàn thành vào ngày 25/12/2022.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương đồng hồ đếm ngược tại dự án trạm biến áp 500kV Vân Phong

Để hiện thực hóa quyết tâm trên, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia quyết định lắp đặt đồng hồ đếm ngược đặt tại trạm biến áp 500kV Vân Phong để các đơn vị cùng phấn đấu hoàn thành đóng điện các dự án đúng tiến độ cam kết.

Mục đích của đồng hồ đếm ngược là để mỗi cán bộ công nhân viên tham gia xây dựng dự án thấy được tính cấp bách của công trình, từ đó nỗ lực thi công hoàn thành đóng điện dự án theo đúng tiến độ được giao là vào ngày 25/12/2022. Từ nay đến mốc thời gian đó, công trường còn 282 ngày để thi công.

Tùng Lâm