Năng lượng mặt trời

Rà soát các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch

Thứ bảy, 5/3/2022 | 13:30 GMT+7
Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 964/BCT-ĐL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát danh mục các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch.

Theo đó, hiện nay, Bộ Công Thương đang rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh). Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp, rà soát các dự án điện gió, diện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch (kể cả các dự án đã vận hành và các dự án chưa đưa vào vận hành tính đến tháng 2 năm 2022), cụ thể như sau:

Với các dự án đã vận hành: rà soát, thống kê danh mục dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã vận hành, đánh giá tình hình vận hành khai thác các nhà máy, các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Ảnh minh họa

Với các dự án chưa vận hành: rà soát, thống kê danh mục dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có quy hoạch nhưng chưa đưa vào vận hành, cập nhật tình hình triển khai thực hiện chi tiết và tiến độ dự kiến vận hành. Đánh giá nguyên nhân chưa đưa vào vận hành của các dự án: khó khăn, vướng mắc về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, năng lực đầu tư, tài chính... Đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện các dự án (thay thế hoặc loại bỏ quy hoạch nếu cần thiết...).

Văn bản của UBND các tỉnh, thành phố đề nghị gửi về Bộ Công Thương trước ngày 7/3/2022.

An Vinh