Năng lượng mặt trời

Thanh Hóa: Doanh nghiệp đề xuất bổ sung quy hoạch Nhà máy điện mặt trời Long Sơn

Thứ hai, 10/1/2022 | 16:03 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã có văn bản số 22/UBND-CN gửi một số đơn vị liên quan về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị bổ sung quy hoạch Nhà máy điện mặt trời Long Sơn – Thanh Hóa của Công ty TNHH Long Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được công văn số 1224-3/LS-CV ngày 24/12/2021 của Công ty TNHH Long Sơn về việc đề nghị bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2030 dự án Nhà máy điện mặt trời Long Sơn - Thanh Hóa.

Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND huyện Hà Trung và các ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu đề nghị của Công ty TNHH Long Sơn; có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 25/1/2022.

Bên cạnh đó, đề nghị Công ty TNHH Long Sơn khẩn trương gửi hồ sơ đề xuất về các Sở, ngành, đơn vị nêu trên để tham mưu theo quy định.

Nhã Quyên