TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ bảy, 13/1/2024 | 21:01 GMT+7
Tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, sản lượng than cung cấp cho sản xuất điện của TKV đạt cao nhất từ trước đến nay, tăng 4,8 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2022. Các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đều đạt và vượt so với kế hoạch năm và tăng trưởng so với 2022. Riêng chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 29.000 tỷ đồng, tăng 41% so với kế hoạch. Đây là số tiền nộp ngân sách nhà nước cao kỷ lục của Tập đoàn kể từ khi thành lập TKV đến nay, đóng góp vào tăng trưởng GDP chung cho cả nước. Doanh thu toàn Tập đoàn trong năm 2023 đạt 170.000 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, lợi nhuận toàn Tập đoàn dự kiến đạt 6.050 tỷ đồng, tăng 1.050 tỷ đồng so với kế hoạch.

Năm 2024, Tập đoàn dự kiến sẽ nộp ngân sách nhà nước 25.500 tỷ đồng; tiêu thụ 50 triệu tấn than; than xuất khẩu đạt 1,4 triệu tấn; than sạch sản xuất đạt 37,39 triệu tấn, than nhập khẩu đạt 14,3 triệu tấn, tùy theo tình hình thị trường để điều chỉnh cho phù hợp; sản lượng phát điện đạt 10,5 tỷ kWh...

Năm 2023, sản lượng than cung cấp cho sản xuất điện của TKV đạt cao nhất từ trước đến nay, tăng 4,8 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2022

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, TKV đã có một năm vượt khó thành công, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra và là một trong hai doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Về nhiệm vụ 2024, dự báo nhu cầu sử dụng than trong nước tiếp tục tăng cao, đặc biệt trong các tháng nắng nóng. Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương về cung cấp than cho sản xuất điện, Tập đoàn cam kết cung cấp đủ than theo đúng các hợp đồng đã ký với các nhà máy điện than, không để thiếu than cho sản xuất điện. TKV cũng mong muốn Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để TKV hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh, TKV đã đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, đảm bảo than cho sản xuất điện, được Chính phủ đánh giá cao, đặc biệt là nộp ngân sách đạt mức kỷ lục. Năm 2024 và những năm tiếp theo, trên cơ sở các quy hoạch phát triển các lĩnh vực thăm dò, khai thác khoáng sản; Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia; Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TKV tập trung hoàn thiện định hướng phát triển chiến lược của Tập đoàn. Trong đó, chú trọng việc nghiên cứu, xây dựng quy hoạch tổng thể nhằm chế biến sâu các loại khoáng sản; triển khai hiệu quả các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo mục tiêu quan trọng cung ứng đủ than cho nền kinh tế, nhất là cho sản xuất điện; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; chú trọng xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân lao động đáp ứng cho phát triển của Tập đoàn. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với tỉnh Quảng Ninh cùng Tập đoàn báo cáo, đề xuất Chính phủ tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh để TKV đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

An Vinh