Kinh tế xanh

TPHCM giảm phát thải, hướng đến nền kinh tế carbon thấp

Thứ tư, 6/7/2022 | 11:15 GMT+7
Thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, TPHCM đặt mục tiêu giảm 10% phát thải vào năm 2030 và tiến tới nền kinh tế carbon thấp, phát triển bền vững hoặc giảm phát thải 30% nếu có sự hỗ trợ của quốc tế.

Theo kế hoạch, TPHCM đã đề ra nhiều chương trình, dự án để tập trung giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH. Trong đó, thành phố sẽ lồng ghép các hành động ưu tiên thích ứng và giảm thiểu vào quy hoạch ngành và thành phố, tích cực thực hiện cam kết của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với BĐKH, hợp tác quốc tế và kêu gọi hỗ trợ, đầu tư.

Chủ động thúc đẩy các cơ chế hợp tác quốc tế để đẩy mạnh các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động ứng phó với BĐKH. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo khung pháp lý thuận lợi để tiếp nhận các nguồn lực cho các dự án giảm phát thải khí nhà kính, thu hồi khí thải và các dự án hỗ trợ tăng cường năng lực thích nghi với tác động của BĐKH cho khu vực và cộng đồng dễ bị tổn thương.

TPHCM sẽ chủ động trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động ứng phó với BĐKH

Đáng chú ý, từ đầu năm 2022, UBND TPHCM đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới thành lập Nhóm công tác chung giữa hai cơ quan về sự phát triển toàn diện, bền vững. Nhóm công tác chung có 8 nhóm kỹ thuật để tập trung xây dựng 8 đề án thành phần phục vụ mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững thành phố, trong đó có nhóm phát thải carbon thấp.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, mục tiêu của các nhóm phát thải carbon thấp là xây dựng một kế hoạch đưa TPHCM thành đô thị carbon thấp. Kế hoạch bao gồm các khuyến nghị và đề xuất hành động cần thiết nhằm đạt mục tiêu phát triển của thành phố trong lĩnh vực ưu tiên, trong đó có danh mục các dự án phát triển tiềm năng giữa TPHCM và nhóm Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, giảm phát thải và tạo nguồn lực tài chính trung hạn từ tiết kiệm chi phí không chỉ là nhiệm vụ của bất kỳ đơn vị riêng lẻ nào. Nhóm phát thải carbon thấp đang làm việc để điều chỉnh các biện pháp khuyến khích và phương pháp tiếp cận nhằm ưu tiên các hoạt động có tác động cao nhất với chi phí hiệu quả nhất có thể.

Dựa trên kết quả các dự án hợp tác, thành phố sẽ đề xuất hướng tháo gỡ vướng mắc về chính sách với các bộ, ngành Trung ương, tổ chức kêu gọi hỗ trợ vốn, kỹ thuật từ Ngân hàng Thế giới và các đối tác khác để triển khai kế hoạch Thành phố carbon thấp.

Thời gian qua, UBND TPHCM đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh liên quan đến khí thải carbon trên địa bàn; triển khai hệ thống giám sát các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính cho các nhóm ngành. Đồng thời, triển khai kiểm kê khí nhà kính của các cơ sở thuộc các danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định.

Từ số liệu thu được, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực chuẩn bị các bước để cùng các sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện các bước kiểm kê, báo cáo và xây dựng kế hoạch cắt giảm phát thải khí nhà kính theo yêu cầu của Chính phủ.

Huyền Dung (T/H)