Trong nước

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 ở các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ ba, 10/8/2021 | 11:02 GMT+7
Ngày 9/8, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh ký Công văn số 1092/UBDT-TT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

Công văn nêu rõ, Ủy ban Dân tộc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bào dân tộc thiểu số chỉ đạo Cơ quan làm công tác dân tộc chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác tham mưu cho UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh/thành phố và thực hiện các yêu cầu của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng dân tộc trên sóng phát thanh, truyền hình ở địa phương, tiếp sóng và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng các thứ tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh nói chung và ưu tiên đặc biệt trong giai đoạn này là phòng chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn người có uy tín đọc báo, tuyên truyền những nội dung được truyền tải trên các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 về việc Cấp một số ấn phẩm báo chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng đặc biệt khó khăn giai doạn 2019 - 2021; phát hiện đề xuất lãnh đạo tỉnh và Ủy ban Dân tộc biểu dương, khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ những phum, sóc, buôn làng, thôn bản, xã phường, các cá nhân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phòng chống dịch.

Tuyên truyền, truyền đạt thông tin về phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đến đồng bào dân tộc thiểu số

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền cơ sở và hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19. Thường xuyên tổ chức vận động nhân dân dọc các tuyến biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng, công an, cùng các lực lượng khác trong nhân dân giám sát, kiểm tra, tham gia tuần tra bảo vệ, quản lý biên giới; bảo vệ “vùng xanh” ở nông thôn miền núi, làm pháo đài vững chắc góp phần phòng chống dịch bệnh của cả nước hiện nay.

Phát hiện, phản ánh các hiện tượng bất thường ở cơ sở đến các lực lượng chức năng, để  ngăn chặn kịp thời các sự việc làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nơi cư trú, nhất là việc xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới làm lây lan dịch bệnh.

Phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của nhà nước đến những người là người dân tộc thiểu số nói riêng và người ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người dân tộc thiểu số từ vùng dịch trở về địa phương nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai kịp thời các gói hỗ trợ đến đồng bào dân tộc thiểu số (nếu có) đồng thời đề xuất chính sách đặc thù với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ủy ban Dân tộc, không để đồng bào bị thiếu đói do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh Covid-19 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những tác động ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống nhân dân (y tế, giáo dục, sản xuất, thu nhập, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa…) nhất là các địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg; tổng hợp số bệnh nhân nhiễm Covid-19 (F0) là người dân tộc thiểu số (thuộc hộ nghèo) gửi Ủy ban Dân tộc xem xét, hỗ trợ theo quy định góp phần giảm bớt khó khăn trong quá trình điều trị, ổn định cuộc sống cho đồng bào.

Ngoài ra, cùng với việc phòng chống dịch bệnh, Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh/thành phố cần đẩy nhanh tiến độ phối hợp tham mưu cho tỉnh triển khai nhiệm vụ kế hoạch nhà nước về công tác dân tộc năm 2021 như: công tác dân tộc trong tình hình mới; thực hiện đề án tổng thể Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Minh Khang