Trong nước

Hà Nội: Siết chặt Giấy đi đường trong thời gian gian cách xã hội

Chủ nhật, 8/8/2021 | 21:40 GMT+7
NLSVN - Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Theo đó, người khi ra đường phải xuất trình giấy đi đường (đúng mục đích) kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 2562/UBND-KT nhằm siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Siết chặt giấy đi đường, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng sai mục đích. Ảnh TTXVN.

Theo đó, thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trung ương trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17 và Công điện số 18 của Chủ tịch UBND thành phố, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thực sự cần thiết như: Trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp thiết khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

Về mẫu giấy đi đường: Theo mẫu Giấy đi đường đã được ban hành. Người đi đường xuất trình kèm theo: Căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cam kết về việc bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch; không lập kế hoạch hoạt động, phân công công tác; cấp giấy đi đường không đúng đối tượng và sử dụng giấy đi đường sai mục đích.

Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch; không lập kế hoạch hoạt động, phân công công tác; cấp Giấy đi đường không đúng đối tượng và sử dụng Giấy đi đường sai mục đích.

UBND thành phố giao Công an thành phố, UBND quận, huyện, thị xã siết chặt công tác kiểm tra, giám sát tại các chốt kiểm soát, chỉ đạo, hướng dẫn công an, UBND xã, phường, thị trấn, các lực lượng tổ tự quản, tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường công tác kiểm tra giấy đi đường tại các chốt kiểm soát bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng.

Đối với các khu, cụm công nghiệp, chính quyền địa phương chủ động phối hợp các chủ doanh nghiệp thống nhất phương án tổ chức thực hiện giám sát nơi đi hoặc nơi đến phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với các chợ, Ban quản lý chợ lập danh sách tiểu thương và những người liên quan duy trì hoạt động của chợ đảm bảo theo phương án giãn cách, giảm quầy hàng theo quy định. Trên cơ sở danh sách do các ban quản lý chợ cung cấp, UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, xác nhận và gửi lại cho ban quản lý chợ để cấp cho tiểu thương và người có liên quan sử dụng.

Đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, dịch vụ tạm dừng hoạt động: Phối hợp UBND xã, phường, thị trấn (nơi đơn vị hoạt động) để được kiểm tra, xác nhận Giấy đi đường (hoặc xác nhận theo danh sách kèm theo) cho nhân viên trực đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

Việc triển khai cấp hoặc xác nhận liên quan đến Giấy đi đường trong thời gian giãn cách, UBND các xã, phường thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn, thông báo các tổ chức, cá nhân thực hiện thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người và thực hiện nghiêm quy định phòng, chống COVID-19.

Đoàn Vĩnh