Thanh tra việc quản lý và kinh doanh xăng dầu

Thứ sáu, 8/7/2022 | 08:44 GMT+7
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy vừa ký quyết định cử tổ công tác làm việc và thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.

Việc thành lập tổ công tác căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện số 160/CĐ-TTg ngày 22/2/2022 về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu thị trường trong nước và kế hoạch thanh tra bổ sung năm 2022 đã được Tổng Thanh tra phê duyệt tại Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 4/3/2022.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và một số doanh nghiệp, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm 7 doanh nghiệp ở miền Bắc, 2 doanh nghiệp ở miền Trung và 7 doanh nghiệp ở miền Nam) cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu như quy hoạch, phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu; việc tổ chức kinh doanh xăng dầu; việc quản lý kinh doanh xăng dầu; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hoạt động kinh doanh xăng dầu… Niên độ báo cáo từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/3/2022.

Thanh tra việc quản lý và kinh doanh xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo công tác lập, công bố công khai quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất, nhập khẩu dự trữ chiến lược, dự trữ lưu thông, hệ thống tuyến ống xăng dầu trên phạm vi cả nước. Qua đó, chỉ rõ các quy hoạch đã được phê duyệt, kết quả thực hiện quy hoạch, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, báo cáo quy trình cấp phép kinh doanh xăng dầu đối với lĩnh vực kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu; sản xuất, pha chế xăng dầu; dự trữ xăng dầu... 

Về dự trữ xăng dầu, Thanh tra Chính phủ đề nghị phải báo cáo tổng số cơ quan, tổ chức được giao thực hiện dự trữ xăng dầu (dự trữ lưu thông, dự trữ quốc gia), nêu trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể; cơ sở hạ tầng lưu trữ; quy trình dự trữ xăng dầu, quy trình xuất, cấp xăng dầu; khối lượng xăng dầu dự trữ, thời gian dự trữ xăng dầu...

Báo cáo quy trình trích, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Báo cáo việc niêm yết công khai giá bán xăng dầu, công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tổng số các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát đã thực hiện, tổng hợp số liệu kiến nghị, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý...

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 83 ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95 ngày 1/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83 và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Thanh tra Chính phủ còn yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo về công tác tự thanh tra, kiểm tra, việc xử lý sau thanh tra về các nhiệm vụ được giao: tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện; tồn tại hạn chế, vi phạm phát hiện sau thanh tra, kiểm tra; các biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý…

Đức Dũng