Bất động sản

Thêm hơn 230.000 ha đất để phát triển hạ tầng trong 5 năm tới

Thứ sáu, 17/9/2021 | 16:02 GMT+7
Bộ Tài Nguyên và Môi trường vừa công bố kế hoạch sử dụng đất được xây dựng cho từng chỉ tiêu sử dụng đất nhằm đáp ứng nhu cầu về đất đai để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 5 năm (2021 - 2025).

Theo đó, đến năm 2025, diện tích đất nông nghiệp trên cả nước là gần 28 triệu ha, chiếm 84,29% tổng diện tích tự nhiên, giảm hơn 63.000 ha so với năm 2020.

Với đất phi nông nghiệp, đến năm 2025, cả nước có hơn 4,3 triệu ha, chiếm 13,16% diện tích tự nhiên, tăng gần 428.000 ha so với năm 2020.

Trong đó, đất khu công nghiệp của cả nước sẽ có hơn 148.000 ha, chiếm 0,45% diện tích tự nhiên, tăng hơn 57.000 ha so với năm 2020. Đất phát triển hạ tầng sẽ có gần 1,6 triệu ha, chiếm 4,76% tổng diện tích tự nhiên, tăng gần 235.000 ha so với năm 2020. Diện tích đất giao thông sẽ có hơn 832.000 ha, tăng thêm gần 110.000 ha so với năm 2020.

Theo tính toán của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, trong tương lai, đến năm 2030 tiếp tục có khoảng 220.000 - 250.000 ha đất trồng lúa sẽ chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp; sau năm 2030 và xa hơn, đất trồng lúa sẽ tiếp tục bị giảm trước áp lực gia tăng dân số, phát triển kinh tế - xã hội, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và nhiều nguyên nhân khác.

Việt Nam sẽ có thêm 235.000 ha đất phát triển hạ tầng trong 5 năm tới. (Ảnh minh họa)

Về định hướng sử dụng đất phi nông nghiệp, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ có khoảng 4,5 triệu ha được sử dụng vào các mục đích như phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật...

Trong đó, đất xây dựng công nghiệp, dịch vụ sẽ còn tiếp tục tăng để đảm bảo mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao trên thế giới. Dự báo đến năm 2050, diện tích đất khu, cụm công nghiệp sẽ cơ bản ổn định ở mức khoảng 300.000 – 350.000 ha.

Về đất xây dựng đô thị, theo Bộ Tài Nguyên và Môi trường, đến năm 2050, hơn 3% lãnh thổ (1,1 triệu ha) dùng để xây dựng khu dân cư. Trong đó, các khu dân cư cơ bản đã được đô thị hóa khoảng 0,7 - 0,8 triệu ha để có sức chứa khoảng 85 - 90% dân số thành thị và có lối sống kiểu thành thị và 0,3 triệu ha đất khu dân cư nông thôn trở thành nơi cư trú ổn định của khoảng 10 - 15% dân số của cả nước. Như vậy, tổng diện tích đất đô thị dự báo đến năm 2050 của cả nước sẽ đạt khoảng 3,6 - 3,8 triệu ha.

Đối với đất phát triển hạ tầng, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi một quỹ đất khoảng 1,8 - 2 triệu ha để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, năng lượng...

Thủy Quỳnh (t/h)