Thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển khoáng sản bền vững trong khu vực ASEAN

Thứ sáu, 8/10/2021 | 10:15 GMT+7
Các nước trong ASEAN cam kết hợp tác khoáng sản hướng tới thúc đẩy khu vực trở thành điểm đến đầu tư khoáng sản và xây dựng đầu tư trong tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị khoáng sản.

Từ ngày 6 - 8/10, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMIM 8), Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM) lần thứ 21 và Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN+3 về khoáng sản (ASOMM+3) lần thứ 14 được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến tại đầu cầu của 10 nước ASEAN và 3 nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Cụ thể, ngày 6/10, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản lần thứ 21 (ASOMM) và các nhóm công tác được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện tại Hà Nội và trực tuyến tới 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản lần thứ 21 (ASOMM) và các nhóm công tác tại đầu cầu Hà Nội

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên cho biết: Năm 2021 là năm bản lề quan trọng và kiểm điểm giữa kỳ về triển khai các kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng ASEAN trong 5 năm 2021 - 2026; năm bản lề trong nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN về khoáng sản.

Với tầm quan trọng đó, tại hội nghị, đại diện Bộ TN&MT nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực ASEAN nhằm nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chương trình hội nghị gồm 2 phiên. Phiên thứ nhất tập trung vào các nội dung kiến nghị từ các hội nghị đã tổ chức trong năm 2021, khai thác khoáng sản bền vững. Phiên thứ hai tập trung thảo luận các nội dung để tiến tới thông qua kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản và cập nhật tiến độ thực hiện các giải pháp kinh tế ưu tiên trong lĩnh vực khoáng sản năm 2021.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung chính như: kiến nghị thực hiện từ các hội nghị ASEAN; các vấn đề xuyên suốt; tình hình thực hiện kế hoạch công tác ASEAN về khoáng sản; cập nhật về hợp tác với diễn đàn liên chính phủ về khai thác, khoáng sản, kim loại và phát triển bền vững (IGF); báo cáo tiến độ dự án tăng cường hợp tác ASEAN về khoáng sản (SACM); báo cáo của các Hiệp hội khai khoáng ASEAN.

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản (AMCAP-III) giai đoạn 2 (2021 - 2025); nhiệm vụ ưu tiên hàng năm của lĩnh vực khoáng sản ASEAN (thuộc kế hoạch chi tiết AEC 2025); công tác chuẩn bị cho Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN+3 về khoáng sản (ASOMM+3) lần thứ 14 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMIN 8); thông cáo báo chí của AMMIN 8; thảo luận và thống nhất những vấn đề khác; thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị thường niên 2022; xem xét, thông qua báo cáo ASOMM 21.

Hội nghị ghi nhận kết quả đánh giá cuối kỳ đối với AMCAP-III giai đoạn 1 do Ban Thư ký ASEAN báo cáo tại ASOMM 20 vào tháng 12/2020, cũng như báo cáo của ASOMM 21 hoàn thành các giải pháp còn lại của giai đoạn 1; đánh giá cao việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 của bốn nhóm công tác khoáng sản ASEAN. Đây được coi là các kế hoạch trọng tâm trong hợp tác khoáng sản ASEAN năm 2021, qua đó thông qua AMCAP-III giai đoạn 2, hướng dẫn hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoáng sản theo kế hoạch tổng thể kinh tế ASEAN 2025 cho giai đoạn 2021 – 2025. 

Cam kết hợp tác khoáng sản ASEAN hướng tới thúc đẩy khu vực trở thành điểm đến đầu tư khoáng sản và xây dựng đầu tư trong tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị khoáng sản. Trong đó chú trọng thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực thăm dò khoáng sản, hỗ trợ ước tính trữ lượng và tài nguyên trong cộng đồng ASEAN gồm: tổ chức các hội thảo về xây dựng chính sách để xác định chính sách, quy định và tiêu chuẩn quản trị để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển khoáng sản bền vững trong khu vực.

Sau Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản lần thứ 21, ngày 7/10, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản với ba nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 14 diễn ra theo hình thức trực tuyến ở 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ban Thư ký ASEAN.

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản với ba nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 14 diễn ra theo hình thức trực tuyến

Hội nghị tiến hành tổng kết kết quả hoạt động của ASOMM+3 lần thứ 13; đánh giá các hoạt động, xây dựng kế hoạch hợp tác và đề xuất chương trình, dự án hợp tác về khoáng sản giữa ASEAN và Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; thảo luận những vấn đề sẽ đưa ra trao đổi và xin ý kiến tại Hội nghị Bộ trưởng khoáng sản ASEAN (AMMIN).

Qua đó, hội nghị ghi nhận việc triển khai Kế hoạch hợp tác khoáng sản ASEAN+3 giai đoạn 2016 - 2020 và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ không ngừng của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc với những đóng góp cho việc thực hiện nhiều hoạt động thúc đẩy trao đổi thông tin kỹ thuật và các mô hình thực hành tốt nhất về thông tin và cơ sở dữ liệu, phát triển nghiên cứu khoa học, công nghệ của khoa học địa chất và phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản. Sự phát triển của Kế hoạch hợp tác mới cho giai đoạn 2022 - 2025 mong muốn cam kết với các đối tác này cũng như với các đối tác tiềm năng hiện có, tiếp tục theo đuổi cải tiến chính sách trong chuỗi giá trị khoáng sản và quản trị khoáng sản bền vững, xây dựng cơ sở dữ liệu khoáng sản ASEAN hiệu quả, tạo điều kiện đầu tư cần thiết vào công tác thăm dò, phát triển khoáng sản trong khu vực.

Anh Thư (t/h)