Tiết kiệm điện năng

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp rất lớn

Thứ tư, 19/6/2019 | 10:29 GMT+7
Theo đánh giá của các chuyên gia, tiềm năng tiết kiệm năng lượng ở 10 doanh nghiệp lớn là 173.412 TOE/năm (khoảng 77.752 USD/năm) với chi phí đầu tư dự kiến là 199.621 USD/năm và thời gian hoàn vốn bình quân là 2,6 năm, cũng như giúp cắt giảm 606.000 tấn CO2/năm.

Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” là một phần trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình VNEEP3 và mục tiêu phát triển bền vững.

Dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc và Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương, là 2 đơn vị phối hợp triển khai thực hiện.

Dự án được thiết kế nhằm góp phần xóa bỏ các rào cản đã được nhận dạng để thúc đẩy sự phát triển của các công ty dịch vụ năng lượng và tạo môi trường thuận lợi thực hiện các dự án đầu tư TK&HQNL, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường Việt Nam.

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019, gồm 3 hợp phần chính: Hợp phần 1: Xây dựng năng lực phát triển dự án đầu tư TK&HQNL trong công nghiệp; Hợp phần 2: Xác định các dự án đầu tư TK&HQNL trong công nghiệp (Giai đoạn thí điểm I); Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư TK&HQNL trong công nghiệp (Giai đoạn thí điểm II). Các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và các Công ty dịch vụ năng lượng, các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến việc quản lý lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, những doanh nghiệp phải thực hiện kiểm toán năng lượng ba năm một lần theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là những đối tượng thụ hưởng chính của dự án này.

Nằm trong khuôn khổ dự án, kết quả kiểm toán năng lượng do các chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa công trình dầu khí (PVMR) thực hiện từ ngày 26/11/2018 đến ngày 21/12/2018 khẳng định, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có tiềm năng tiết kiệm năng lượng khá lớn. Doanh nghiệp có thể tiết kiệm được 27,3 Gcal/h nhiên liệu và 22,5 MW điện năng, tương đương 51,4 triệu USD và thời gian hoàn vốn từ 0,3-5,7 năm.

Ngoài BSR, còn 9 doanh nghiệp khác cũng được Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam lựa chọn để kiểm toán năng lượng,  nhằm đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng phù hợp.

Đó là Công ty Giấy An Hòa, Công ty Xi măng Bỉm Sơn, Công ty Gang thép Cao Bằng, Tập đoàn Dabaco Việt Nam, Công ty Cao su Đà Nẵng, Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty Nhiệt điện Phả Lại, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng và Tổng công ty Việt Thắng. Đây đều là những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn, được lựa chọn sau khi Dự án gửi phiếu khảo sát tới 400 doanh nghiệp và nhận được sự sẵn sàng tham gia của 94 doanh nghiệp.

Tổng năng lượng mà 10 doanh nghiệp này đang tiêu thụ là 3.635.305 TOE/năm với chi phí lên tới 672.768 USD/năm.