Quy hoạch, xây dựng

Tiền Giang kêu gọi đầu tư vào 3 dự án cụm công nghiệp

Thứ năm, 9/6/2022 | 09:59 GMT+7
UBND huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án cụm công nghiệp Vĩnh Hựu, dự án cụm công nghiệp Long Bình và dự án cụm công nghiệp Mỹ Lợi.

Theo đó, dự án cụm công nghiệp Vĩnh Hựu có quy mô diện tích 380.000 m2; địa điểm xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây. Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1437/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang, dự án cụm công nghiệp Vĩnh Hựu có ngành nghề mời gọi đầu tư gồm: nhóm ngành chế biến nông, lâm, thủy sản, chế biến đồ uống, giải khát; cơ khí. Tổng vốn đầu tư tối thiểu của dự án cụm công nghiệp Vĩnh Hựu là 315,5 tỷ đồng; từ nguồn vốn góp của nhà đầu tư thực hiện dự án tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư của dự án.

Còn dự án cụm công nghiệp Long Bình có quy mô diện tích 200.000 m2. Địa điểm ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây. Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1438/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang, dự án cụm công nghiệp Long Bình có ngành nghề mời gọi đầu tư là: chế biến nông sản thực phẩm; chế biến đồ uống, giải khát; chế biến thủy - hải sản; cơ khí sửa chữa; chế tạo công cụ máy móc phục vụ nông ngư nghiệp; thủ công mỹ nghệ; may mặc, dệt, phụ liệu ngành may.

Tổng vốn đầu tư tối thiểu của dự án cụm công nghiệp Long Bình là 185 tỷ đồng, từ nguồn vốn góp của nhà đầu tư thực hiện dự án tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư của dự án.

Tiền Giang kêu gọi đầu tư vào 3 dự án cụm công nghiệp

UBND thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cũng vừa có thông báo gửi các nhà đầu tư quan tâm về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án cụm công nghiệp Mỹ Lợi, xã Bình Đông, thị xã Gò Công.

Dự án cụm công nghiệp Mỹ Lợi có diện tích 496.998 m2. Địa điểm tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công. Dự án có tổng vốn đầu tư tối thiểu là 460 tỷ đồng, từ nguồn vốn góp của nhà đầu tư thực hiện dự án tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư của dự án.

Hạ Quyên