Tỉnh Quảng Nam tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Thứ tư, 5/7/2023 | 15:42 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 4250/UBND-KTN ngày 4/7/2023 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Công văn số 3444/BTNMT-KSVN ngày 16/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan: nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn trong công tác thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản và thẩm định, phê duyệt, xác nhận trữ lượng khoáng sản đối với các hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Quảng Nam. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, tính đúng, tính đủ chi phí quản lý quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Đồng thời, theo dõi, giám sát chặt chẽ vị trí, sản lượng khoáng sản khai thác, công suất khai thác, trữ lượng khoáng sản được phép khai thác của các đơn vị chủ mỏ khoáng sản sau khi được cấp phép khai thác theo quy định; kịp thời thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể hiện trạng việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của tất cả các đơn vị được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý (trong đó có vị trí, ranh giới khu vực khai thác; sản lượng, công suất khai thác, trữ lượng được phép khai thác; hóa đơn, chứng từ mua bán, kê khai thuế nhằm kiểm tra sản lượng khai thác hàng năm…); xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn địa phương và đề xuất, kiến nghị; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm, không để tái diễn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; đặc biệt là hoạt động khai thác vàng, cát, sỏi lòng sông, khai thác đất, đá trái phép trên địa bàn quản lý.

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 4334/UBND-KTN ngày 5/7/2022 về việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Trong quá tình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản thì kịp thời báo cáo đề xuất, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, điều chỉnh quy định của pháp luật cho phù hợp thực tiễn công tác quản lý, tính chất đặc thù của hoạt động khoáng sản.

Hải Long