Trong nước

Tổ chức Hội nghị vùng trung du và miền núi phía Bắc tại Lào Cai

Thứ ba, 16/8/2022 | 10:21 GMT+7
Văn phòng Chính phủ mới đây có công văn số 5180/VPCP-KTTH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai về việc tổ chức Hội nghị vùng trung du và miền núi phía Bắc tại Lào Cai.

Theo đó, căn cứ đề nghị của Tỉnh ủy Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý tổ chức "Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xúc tiến đầu tư vùng trung du và miền núi phía Bắc" tại thành phố Lào Cai vào chiều ngày 27/8/2022.

Phấn đấu đến năm 2030, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện

Nghị quyết số 11-NQ/TW đã đề ra các quan điểm, mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, trên cơ sở tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng liên kết nội vùng và với vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, đặc sản; kinh tế cửa khẩu, du lịch; bảo vệ, khôi phục rừng, nhất là rừng đầu nguồn; đẩy mạnh trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường, an ninh sinh thái và an ninh nguồn nước; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường.

Đến năm 2045, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện; hình mẫu phát triển xanh của cả nước, trong đó có khoảng 50% số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá trong cả nước...

Đức Dũng