Kinh tế xanh

Triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Thứ bảy, 30/10/2021 | 10:29 GMT+7
Ngày 29/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Chiến lược nhằm tập trung chuyển đổi kinh tế Việt Nam sang sản xuất sạch và tăng trưởng xanh hơn, nâng cao giá trị theo hướng bền vững với môi trường. Các ngành kinh tế, sản xuất xanh sẽ từng bước hạn chế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường; phát triển công nghệ xanh, hệ thống quản lý, kiểm soát hoạt động sản xuất theo kinh nghiệm thực hành tốt để tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, cải thiện môi trường sinh thái. 

Chiến lược cũng đặt mục tiêu giảm cường độ phát thải trên GDP xuống ít nhất 15% đến năm 2030; 30% đến năm 2050 so với năm 2014. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định đạt 95% đến năm 2030; tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn trên 50% đối với đô thị loại II trở lên và 20% đối với các loại đô thị còn lại.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá, việc ban hành Chiến lược tăng trưởng xanh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 (COP26) thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính thông qua các hành động thiết thực, cụ thể.

Ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học giáo dục tài nguyên và môi trường (Bộ KH&ĐT) cho biết, để thực hiện Chiến lược, các Bộ, ngành cần xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách; phối hợp liên vùng, liên ngành; tích hợp mục tiêu, giải pháp tăng trưởng xanh để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tối ưu hóa nguồn lực, đặc biệt trong xây dựng hạ tầng đa mục tiêu. Đồng thời, phát triển các ngành xanh; cắt giảm, chuyển đổi khỏi hoạt động đầu tư cản trở nỗ lực giảm nhẹ; nâng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, chú trọng các vùng dễ bị tổn thương. 

Theo đó, để huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh, cần hoàn thiện chính sách, công cụ huy động nguồn lực, hỗ trợ, ưu đãi tài chính; phát triển thị trường vốn, thị trường tín dụng, bảo hiểm xanh, thị trường carbon hướng tới phát triển đồng bộ hệ thống thương mại khí thải theo cơ chế thị trường. Ngoài việc ưu tiên nguồn lực đầu tư từ ngân sách cho tăng trưởng xanh, cũng cần huy động các định chế tài chính, quỹ, nhà đầu tư tư nhân quốc tế. Đặc biệt, khuyến khích khu vực tư nhân, hợp tác giữa nhà nước - tư nhân, nhà đầu tư trong - ngoài nước trong các dự án xanh, áp dụng công nghệ, giải pháp chuyển đổi xanh.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia tham dự hội nghị cũng thống nhất rằng, để huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh, cần hoàn thiện chính sách, công cụ huy động nguồn lực, giải pháp hỗ trợ, ưu đãi tài chính; phát triển thị trường vốn, thị trường tín dụng, bảo hiểm xanh, đồng bộ hệ thống thương mại khí thải theo cơ chế thị trường. Nhà nước cần ưu tiên nguồn lực đầu tư từ ngân sách cho tăng trưởng xanh; huy động các định chế tài chính, quỹ, nhà đầu tư tư nhân quốc tế; ưu tiên nguồn vốn vay ưu đãi, ODA, hỗ trợ kỹ thuật cho tăng trưởng xanh. Đặc biệt, cần khuyến khích khu vực tư nhân tham gia, hợp tác giữa nhà nước - tư nhân, nhà đầu tư trong và ngoài nước trong các dự án xanh, áp dụng công nghệ tiên tiến…

Lâm Bảo (T/H)