Nông nghiệp sạch

Việt Nam – Hà Lan hợp tác hướng tới hệ thống lương thực bền vững

Thứ tư, 20/3/2024 | 10:01 GMT+7
Ngày 19/3, tại Hà Nội, lãnh đạo ngành nông nghiệp hai nước Việt Nam – Hà Lan cùng các đối tác tham gia hội thảo “Hợp tác hướng tới hệ thống lương thực bền vững”.

Năm 2024 đánh dấu 10 năm Thỏa thuận đối tác chiến lược (SPA) về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực giữa Việt Nam và Hà Lan. Theo đó, hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp thông tin chi tiết những nỗ lực song phương Việt Nam – Hà Lan trong thập kỷ qua về lĩnh vực nông nghiệp.

Mở đầu sự kiện, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar nhận định, an ninh lương thực là vấn đề quan trọng hàng đầu, đặc biệt đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển hệ thống lương thực bền vững là một trong những trọng tâm được quan tâm hàng đầu trong quan hệ hợp tác Hà Lan và Việt Nam.

Phát triển hệ thống lương thực bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chia sẻ thêm, Việt Nam đang tiến hành quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tính đến các yếu tố mới nảy sinh như tự do hóa thương mại, biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo đi đôi với kiểm soát thất thoát và lãng phí lương thực. Việt Nam cũng đang tích cực thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có cam kết tại COP 26, COP28 về đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, sáng kiến “Giảm phát thải khí metan toàn cầu”, Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất, Tuyên bố Emirates về nông nghiệp bền vững, hệ thống lương thực thực phẩm có khả năng chống chịu và hành động khí hậu.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề xuất 5 nội dung hợp tác trọng tâm với Hà Lan bao gồm: đẩy mạnh chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng "xanh", ít phát thải và bền vững; chú trọng sản xuất nông nghiệp sinh thái/nông nghiệp “thuận thiên”, nông nghiệp “tuần hoàn” và phát triển kinh tế nông thôn.

Đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, không chỉ phục vụ sản xuất mà còn phục vụ phát triển kinh tế nông thôn: du lịch nông nghiệp, nông thôn; xem xét, lồng ghép bình đẳng giới; củng cố, tăng cường vai trò của các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lan tỏa phong trào hợp tác xã nông nghiệp hiệu quả, thực chất; thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong đầu tư và nhân rộng mô hình hợp tác công – tư trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Xây dựng, cập nhật bảng cân đối thực phẩm quốc gia, làm cơ sở định hướng sản xuất, phân phối; tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức để tạo thói quen ăn uống lành mạnh, cân đối dinh dưỡng, tiêu dùng tiết kiệm; giảm thất thoát và lãng phí lương thực thực phẩm; thúc đẩy tiêu dùng xanh, bền vững.

Ngoài ra, cần thúc đẩy liên kết mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước và xuyên biên giới. Việt Nam đã phối hợp với Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) để thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo về hệ thống lương thực thực phẩm của khu vực châu Á; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để xây dựng các chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh, bền vững.

Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy thương mại cho an ninh lương thực thông qua cân đối cung - cầu, ổn định và dài hạn. Tăng cường hoạt động phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai; hợp tác xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thiên tai và dịch bệnh. Đẩy mạnh hợp tác Nam - Nam và hợp tác ba bên.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng thực phẩm Hà Lan đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trong 50 năm qua. Đồng thời cho biết Hà Lan mong muốn khởi động nhiều dự án kinh doanh khác nhau giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan, hướng tới một ngành nông nghiệp bền vững, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ hội thảo, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng Bộ trưởng Christianne van der Wal đã cùng tham gia khởi động chiến dịch “Empower Youth4Food”, hướng tới nâng cao nhận thức và thu hút người trẻ tham gia vào hệ thống lương thực bền vững.

Bảo Ngọc (T/H)