Xăng dầu giảm giá

Thứ sáu, 11/9/2020 | 16:03 GMT+7
Từ 15g ngày 11/9, so với giá hiện hành: xăng E5RON92 giảm 143 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 130 đồng/lít; dầu diesel 0.05Sgiảm 443 đồng/lít; dầu hỏa giảm 532 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 240 đồng/kg.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương ngày 11/9 phát đi thông báo điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Quốc hội và Chính phủ, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

Không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với xăng E5RON92 và dầu mazut; trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít. Chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 350 đồng/kg; dầu diesel và dầu hỏa không chi.

Xăng dầu giảm giá trong kỳ điều chỉnh giá ngày 11/9

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92: không cao hơn 14.266 đồng/lít (giảm 143 đồng/lít so với giá hiện hành); xăng RON95-III: không cao hơn 14.984 đồng/lít (giảm 130 đồng/lít); dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.518 đồng/lít (giảm 443 đồng/lít); dầu hỏa: không cao hơn 9.593 đồng/lít (giảm 532 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.943 đồng/kg (giảm 240 đồng/kg).

An Vinh