Trong nước

Xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản trị EVN phù hợp tình hình mới

Chủ nhật, 6/9/2020 | 16:08 GMT+7
Mới đây, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chủ trì phiên họp của Tổ công tác xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại phiên họp, Ban Chiến lược phát triển EVN đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác từ tháng 9/2019 đến nay. Trong đó, Tổ công tác đã nghiên cứu, lựa chọn và lập kế hoạch khảo sát, học tập kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp, đơn vị tiên tiến trong và ngoài nước. Từng thành viên Tổ công tác đã tham gia nghiên cứu, đánh giá hiện trạng công tác quản trị doanh nghiệp của EVN trong phạm vi lĩnh vực/chức năng nhiệm vụ của Ban mình phụ trách; đề xuất những định hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của EVN. Trên cơ sở đó, Ban Chiến lược phát triển đã tổng hợp, xây dựng Dự thảo Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phiên họp ngày 3/9 của Tổ công tác xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành nhấn mạnh, vấn đề nâng cao quản trị doanh nghiệp là tất yếu. Qua thực tế cho thấy, những kết quả EVN đã đạt được trong thời gian qua có được là nhờ duy trì quản trị tốt, với 3 yếu tố chính là: quy trình, quy định; công cụ quản trị; con người.

Theo Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, đặc biệt là trong bối cảnh ứng dụng thành quả CMCN 4.0 và chuyển đổi số, phải có cách nhìn toàn diện hơn, đáp ứng được yêu cầu quản lý của Tập đoàn khi quy mô phát triển ngày càng lớn. Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu Tổ công tác khi xây dựng Đề án phải bám vào Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. 

Chủ tịch HĐTV EVN chỉ đạo, khi xây dựng Đề án phải nhấn mạnh quan điểm, EVN là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động có hiệu quả, phải lọt Top4 - ASEAN về lĩnh vực điện năng; nâng cao năng lực quản trị để đáp ứng cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, cần có bộ tiêu chí đánh giá cụ thể kết quả quản trị doanh nghiệp.

Nguồn: EVN