Trong nước

Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh tại Việt Nam

Thứ ba, 7/11/2023 | 11:03 GMT+7
Trong hai ngày 6 - 7/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Hội thảo tham vấn, xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia đầu tiên của Việt Nam về phụ nữ, hòa bình và an ninh (NAP WPS).

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu thể hiện bước tiến của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết tăng cường đẩy mạnh bình đẳng giới, hòa bình và an ninh cho phụ nữ, trẻ em gái. Thông qua việc tập hợp các cơ quan và tổ chức hữu quan, thúc đẩy hợp tác, Việt Nam hướng tới giải quyết các vấn đề quan trọng, thiết lập khuôn khổ cho một xã hội toàn diện, an toàn và hòa bình hơn. Sự kiện còn là minh chứng cho những nỗ lực của Việt Nam trong việc hiện thực hóa các nguyên tắc của Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra vào tháng 10/2000 thông qua Nghị quyết 1325 (UNSCR 1325) và các nghị quyết tiếp theo về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Ảnh minh họa

Theo bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, kế hoạch hành động quốc gia được thảo luận trong khuôn khổ sự kiện đã phần nào thể hiện bước tiến lớn để hướng tới một môi trường phát triển toàn diện, bình đẳng và an toàn hơn cho phụ nữ, trẻ em gái Việt Nam. Kế hoạch cũng nhấn mạnh tầm quan trọng sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực: chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, cũng như vai trò quan trọng của họ trong việc duy trì hòa bình, an ninh trong nước và quốc tế.

Bà Pauline Tamesis lưu ý, trong hành trình này, không chỉ cần định hình một kế hoạch quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh mà còn phải định hình tương lai của phụ nữ, trẻ em gái ở Việt Nam, cũng như hòa bình, an ninh của Việt Nam.

NAP WPS sẽ là điểm nhấn quan trọng của Việt Nam trong việc áp dụng Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh vào bối cảnh văn hóa Việt Nam, thông qua bốn trụ cột - phòng ngừa, bảo vệ, tham gia, cứu trợ, phục hồi để giải quyết các mối đe dọa an ninh, trong đó có các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang gia tăng như: biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, an ninh mạng, đại dịch.

Các thành viên Ban soạn thảo quốc gia NAP WPS gồm đại diện: Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Quốc hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên đã cùng thảo luận nhiều vấn đề xoay quanh quá trình xây dựng kế hoạch. Dự kiến, Ban soạn thảo quốc gia và Bộ Ngoại giao sẽ trình bản kế hoạch hoàn thiện để Thủ tướng phê duyệt vào tháng 12/2023.

Khánh An (T/H)