Xem xét kiến nghị của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu về hoàn trả chi phí, lợi nhuận

Thứ ba, 18/4/2023 | 10:20 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc xem xét kiến nghị của một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu liên quan đến đề nghị hoàn trả lợi nhuận, chi phí kinh doanh định mức cho doanh nghiệp.

Văn bản được gửi tới Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính sau khi Văn phòng Chính phủ nhận được đơn yêu cầu xem xét khẩn cấp của một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu liên quan đến các chi phí kinh doanh định mức, hoàn trả lợi nhuận cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu.

Trước yêu cầu lập hội đồng phân chia lại định mức chi phí của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị của doanh nghiệp bán lẻ về việc đảm bảo chi phí, lợi nhuận kinh doanh xăng dầu khi sửa đổi các nghị định liên quan.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao các Bộ Công Thương và Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao xem xét các kiến nghị của một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu theo quy định. Hai cơ quan có trách nhiệm trả lời cho doanh nghiệp bằng văn bản.

Bộ Công Thương và Tài chính cũng được giao nghiên cứu các kiến nghị nêu trên trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm khoa học, hài hòa, hợp lý, đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo xem xét đề xuất hoàn trả chi phí, lợi nhuận cho bán lẻ xăng dầu

Trước đó, trong đơn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, các doanh nghiệp này cho biết, thời gian qua, việc kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn, trong khi cơ quan quản lý đang áp dụng các quy định không đúng trong điều hành.

Tình trạng này đã kéo dài hơn một năm qua, khiến các doanh nghiệp bán lẻ bị lỗ nặng, kiệt quệ về tài chính, có người phải bán cả ruộng vườn, đất đai, thậm chí cầm cố tài sản để bù lỗ nhằm phục vụ bình ổn thị trường theo mệnh lệnh hành chính của cơ quan chức năng.

Cụ thể, các doanh nghiệp cho rằng Thông tư 104 quy định chi phí kinh doanh định mức là 1.050 đồng/lít và lợi nhuận định mức là 300 đồng/lít. Trong phần chi phí trên, quy định đã nêu rõ là cả khâu bán buôn và khâu bán lẻ. Tuy nhiên, thông tư lại không ghi rõ tỷ lệ phân chia ở khâu bán buôn và khâu bán lẻ nên doanh nghiệp đầu mối đã lợi dụng kẽ hở này một cách triệt để hưởng gần như hầu hết phần chi phí này.

Các doanh nghiệp kiến nghị liên Bộ Tài chính - Công Thương thành lập hội đồng để phân chia lại giá trị 1.350 đồng/lít chi phí định mức và lợi nhuận định mức (đã được tính toán trong giá cơ sở) nêu trên để làm cơ sở cho việc phân chia chi phí trong Nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu. Quyết định của hội đồng cũng sẽ được làm cơ sở giúp truy thu phần chi phí mà doanh nghiệp bán lẻ bị chiếm đoạt thời gian qua.

An Vinh