Xây dựng Nghị định về kinh doanh xăng dầu phù hợp với thực tế

Thứ ba, 4/4/2023 | 10:36 GMT+7
Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về kinh doanh xăng dầu sẽ được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ở mức cao nhất ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu tác động, đáp ứng yêu cầu phù hợp với tình hình thực tiễn, công khai, minh bạch, hiệu quả, hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra, trả lời câu hỏi liên quan đến tiến độ sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và hướng giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu về mức chiết khấu được tiếp thu như thế nào trong dự thảo Nghị định mới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: Ngày 1/12/2022, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 4326/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Bộ Công Thương được giao xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, hiện nay, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. 

Bộ Công Thương đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: ngày 6/1/2023, Bộ Công Thương có Công văn số 62/BCT-TTTN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hiệp hội xăng dầu Việt Nam; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các thành viên Ban soạn thảo Nghị định đề nghị góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị định.

Trong đó, đề nghị Hiệp hội xăng dầu Việt Nam tổ chức việc lấy ý kiến đối với các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lấy ý kiến của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có đăng ký hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Dự thảo Nghị định cũng đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đối với việc xây dựng Nghị định, ngày 14/2/2023, Bộ Công Thương phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo "Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu". Tiếp đó, ngày 6/3/2023, Bộ phối hợp tổ chức tọa đàm: "Kinh doanh xăng dầu và bài toán đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia: Tiếng nói người trong cuộc".

Hiện nay, Bộ Công Thương đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định theo kết luận của lãnh đạo Chính phủ tại cuộc họp về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm, thực sự cấp bách và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong quá trình rà soát, đề xuất sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, trong đó có đề nghị cần có quy định về mức chiết khấu tối thiểu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, chu kỳ điều hành chỉnh giá xăng dầu, công thức tính giá…

Các kiến nghị của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các đối tượng liên quan đã, đang và sẽ được Ban soạn thảo Nghị định nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ở mức cao nhất ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu tác động, đáp ứng yêu cầu phù hợp với tình hình thực tiễn, công khai, minh bạch, hiệu quả, hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đức Dũng