Trong nước

Yên Thành (Nghệ An): Quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ tư, 28/9/2022 | 15:36 GMT+7
Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Yên Thành, Nghệ An tiếp tục phát huy nội lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân để xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Từ khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2019, huyện Yên Thành đã có bước phát triển khá toàn diện, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn. Tiếp tục phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, sâu sát, quyết liệt, xác định đúng phương pháp, lựa chọn đúng nội dung, khâu đột phá, địa phương đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ông Lê Văn Thùy, Chủ tịch UBND xã Bắc Thành (huyện Yên Thành) cho biết: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đã bám sát các nội dung, tiêu chí đặt ra, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đã cụ thể hóa và ban hành những cơ chế phù hợp để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Cụ thể, về phát triển kinh tế, xã chú trọng đầu tư có trọng điểm vào sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế như khai thác tiềm năng trồng rừng, trồng cây dược liệu, phát triển kinh tế trang trại, dịch vụ thương mại.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng trồng rừng, trồng cây dược liệu

Tại xã Long Thành (huyện Yên Thành), từ năm 2020 đến nay, địa phương đã triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tính đến thời điểm hiện tại toàn xã đã đạt 15/15 tiêu chí. Trong đó, địa phương đã xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; 100% đường làng được bê tông hóa; xây dựng được các tuyến đường trọng điểm; xây dựng mới nhà thi đấu đa năng trường THCS; nâng cấp các hạng mục trụ sở UBND xã; nâng cấp hệ thống điện lưới 100% có dây bọc; hệ thống thủy lợi, đường nội đồng được đầu tư đồng bộ; xây dựng làng nghề, tạo cơ hội việc làm cho người dân…

Ngoài ra, các xã nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022 như xã Hồng Thành, Thọ Thành, Tiến Thành… cũng đang tích cực nâng cao các tiêu chí.

Theo lộ trình, huyện Yên Thành phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Thường trực Huyện ủy Yên Thành đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo các xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao trong năm. Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện đã tập trung nghiên cứu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình.

Huyện cũng ban hành các văn bản chỉ đạo về cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020; các kế hoạch, chương trình hành động.

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách các cụm điểm để hướng dẫn các xã xây dựng theo kế hoạch, lộ trình. Trực tiếp làm việc với từng xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên, với mục tiêu đưa địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Yên Thành sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giúp nhân dân nhận thức đúng mục đích, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới nâng cao, từ đó khơi dậy phong trào thi đua trong toàn dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội. Kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo từ huyện xuống cơ sở.

Huyện cũng chỉ đạo thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025, chủ động nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cấp xã và cấp huyện đảm bảo bền vững.

Đẩy mạnh phát triển các làng nghề, phát triển các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh theo hướng hàng hóa. Tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc rõ ràng, hướng đến xây dựng các sản phẩm chủ lực của huyện mang thương hiệu tỉnh Nghệ An.

Thu Hoài