Trong nước

Tăng Thành (Yên Thành, Nghệ An): Thực hiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Thứ ba, 27/9/2022 | 16:44 GMT+7
Sau khi được công nhận là xã NTM năm 2016, Đảng bộ xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM và đã được công nhận xã NTM nâng cao vào đầu năm 2022.

Sau khi được công nhận là xã NTM nâng cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tăng Thành tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Ông Đào Văn Khai, Chủ tịch UBND xã Tăng Thành khẳng định: Xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn và hợp lòng dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Nhận thức sâu sắc về chủ trương của Đảng nên người dân đồng tình tham gia tích cực. 5 năm qua (2016 - 2021), Đảng bộ, chính quyền xã Tăng Thành đã chủ động sáng tạo, điều hành linh hoạt, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí NTM, 5 nhóm tiêu chí xã NTM nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, ổn định. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội luôn được quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Trụ sở UBND xã Tăng Thành

Chất lượng hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Hoạt động của dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có bước đổi mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng NTM đã có bước chuyển biến rõ nét. Xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp ở Tăng Thành. Dân chủ cơ sở, nhất là vai trò chủ thể của người dân tiếp tục được nâng lên, qua đó, đã phát huy được nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho công cuộc xây dựng NTM ở Tăng Thành ngày càng khởi sắc.

Đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao tại xã Tăng Thành

Căn cứ theo quy hoạch xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã Tăng Thành đã tập trung lãnh đạo thực hiện 5 nhóm tiêu chí NTM nâng cao gồm: quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa - xã hội - môi trường và xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt là tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai thực hiện nâng cao các tiêu chí về kết cấu hạ tầng nông thôn. Sau gần 5 năm thực hiện xây dựng NTM nâng cao, xã Tăng Thành đã tập trung xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn như: điện, đường, trường, trạm, thủy lợi...

Xã Tăng Thành cũng tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường; xây dựng các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”, phong trào “Ngày lao động xã hội chủ nghĩa”... Từng bước nâng cao trình độ dân trí của người dân nông thôn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, nhằm giảm giá thành sản xuất, tăng giá trị trên đơn vị đất sản xuất.

Trường Mầm non xã Tăng Thành

Theo ông Đào Văn Khai, đánh giá về tiến trình xây dựng NTM nâng cao của xã Tăng Thành vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sản xuất theo chuỗi giá trị còn chậm so với tiềm năng, lợi thế của xã; quy mô sản xuất nhỏ, chất lượng chưa đồng đều, sức cạnh tranh chưa cao. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh vẫn là nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức... làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân. Nhận thức của người dân về vấn đề môi trường nông thôn có chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao. Đến nay, xã Tăng Thành chưa có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP. Đặc biệt là trong năm 2021, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của người dân xã Tăng Thành…

Định hướng năm 2022 và những năm tiếp theo, xã Tăng Thành sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, khai thác mặt thuận lợi về giao thông, giữ vững và tiếp tục nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao. Đảng ủy, UBND xã Tăng Thành sẽ triển khai thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo từng cấp độ dịch; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.                                                                                

  Thu Hoài - Lê Tài