• Triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam

    09:40 | 27/05/2022

    Ngày 26/5, tại thành phố Hải Phòng, Ban tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban tổ chức 248) tổ chức Hội nghị Triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Hồng.