• Khánh Hòa: Giảm khoảng 47% công suất nguồn điện mặt trời mái nhà

    09:25 | 08/10/2021

    NLSVN - Do dịch Covid-19 kéo dài, nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất, phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện giảm mạnh. Vì vậy, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đưa ra phương án cần phải giảm khoảng 47% công suất nguồn điện mặt trời mái nhà.