• Đà Nẵng: Điện mặt trời mái nhà đem lại lợi ích cho người sử dụng

    15:36 | 23/05/2020

    Theo Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng công bố tại Hội thảo tham vấn xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời (NLMT) cho TP Đà Nẵng, Đà Nẵng có số giờ nắng trung bình 2.100 giờ/năm, cường độ bức xạ trung bình 4,89kWh/m2/ngày. Qua đó, tiềm...