• Anh: Nhà cung cấp năng lượng sắp phá sản

    22:47 | 18/10/2021

    NLSVN - Nhà cung cấp năng lượng của Anh, Công ty GOTO Energy Ltd đã ngừng giao dịch vào hôm nay. Đây là doanh nghiệp cung cấp năng lượng thứ 12 của Anh phá sản kể từ đầu tháng 9 khi các công ty vật lộn với giá năng lượng bán buôn tăng kỷ lục.