• Bản tin năng lượng số 22/2022

  08:33 | 13/06/2022

  Viện Năng lượng, Bộ Công Thương vừa phối hợp với Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tổ chức hội thảo Lộ trình hiện thực hóa điện gió ngoài khơi tại Việt Nam - Hướng đến mục tiêu của Quy hoạch điện VIII và cam kết Net Zero tại Hà Nội.

 • Hướng tới lộ trình hiện thực hóa điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

  08:59 | 10/06/2022

  Ngày 9/6, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương phối hợp với Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tổ chức hội thảo Lộ trình hiện thực hóa điện gió ngoài khơi tại Việt Nam - Hướng đến mục tiêu của Quy hoạch điện VIII và cam kết Net Zero tại Hà Nội.

 • Chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

  14:58 | 26/05/2022

  Đại diện Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) cho biết, GWEC sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi.

 • Công suất điện gió ngoài khơi toàn cầu đã đạt trên 35GW

  16:35 | 25/02/2021

  Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) cho biết, công suất điện gió ngoài khơi toàn cầu hiện đã đạt trên 35GW - tăng 106% chỉ trong 5 năm qua.