• Nông nghiệp Lâm Đồng phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại

    15:14 | 08/06/2023

    Lâm Đồng là tỉnh tiên phong trong cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đang chú trọng vào nền nông nghiệp xanh, hữu cơ. Với lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng, ngành nông nghiệp đã trở thành ngành kinh tế chủ lực và được tỉnh đặc biệt chú trọng trong chỉ đạo, điều hành.