• Khó đạt mục tiêu thành lập 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020

    13:33 | 28/04/2020

    Ngày 28/4, tại họp báo Công bố sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê đã công bố một số dữ liệu về tình hình doanh nghiệp năm 2019, đồng thời đưa ra dự đoán, mục tiêu thành lập 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 sẽ khó có thể hoàn thành được.