• Hưởng ứng Giờ Trái đất 2021, cả nước đã tiết kiệm được 353.000 kWh điện

    09:44 | 29/03/2021

    Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021 (từ 20g30p – 21g30p ngày 27/3/2021), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 353.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 658,1 triệu...