Tiết kiệm điện năng

TP Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Thứ ba, 5/3/2024 | 09:49 GMT+7
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 53/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tắt phần lớn đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất từ 20g30p đến 21g30p, thứ bảy, ngày 23/3/2024.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Công Thương phổ biến nội dung, tài liệu tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, cơ quan thông tần báo chí và tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện và phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng tham gia, hưởng ứng. Tổ chức hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động như mít tinh, diễu hành tuyên truyền, treo băng rôn, phướn, pano, áp phích... trên các tuyến đường. Địa điểm mít tinh tại công viên bờ Đông cầu Rồng vào ngày 23/3.

TP Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất. Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian Sở Công Thương tổ chức mít tinh, diễu hành tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất và trong thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sử dụng điện từ ngân sách quán triệt đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất bằng cách tắt phần lớn đèn chiếu sáng, chiếu sáng trang trí và thiết bị điện không cần thiết tại cơ quan, đơn vị, nhà riêng trong thời gian diễn ra sự kiện.

An Vinh