• Sử dụng công nghệ viễn thám để tính toán hàm lượng phát thải carbon

    15:53 | 05/03/2021

    Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) khuyến cáo, các quốc gia nên sử dụng công nghệ viễn thám để xây dựng bộ dữ liệu hiện trạng sử dụng đất, lớp phủ bề mặt, bản đồ địa lý theo vùng sinh thái và bản đồ thổ nhưỡng để trích xuất số liệu cập nhật phục vụ cho kiểm kê khí nhà...