• “Chuyển mình” liên kết vùng để tăng tốc phát triển

    15:10 | 25/10/2022

    Yêu cầu cấp bách để tăng tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp và hợp tác xã đang đòi hỏi sự “chuyển mình” về mặt liên kết vùng. Nhân Diễn đàn “Đẩy mạnh liên kết vùng – tăng tốc phát triển kinh tế: Kết nối tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã” với sự đồng hành Tổng công ty Khí Việt Nam -...