• Giá nước sinh hoạt thấp, Đà Nẵng kiến nghị cho phép tăng giá nước

    11:07 | 08/07/2020

    Ông Hồ Hương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết, giá thành để sản xuất 1 m3 nước là hơn 5.000 đồng, chưa kể chi phí vận hành nên đơn vị kiến nghị cho tăng giá bán nước ở mức độ hợp lý để có nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, đổi mới trang thiết bị vì hệ thống máy móc...